För utställare 2019-04-23T21:24:37+00:00

VAR MED OCH SKAPA SKÅNES MATFESTIVAL!

Skånes Matfestival förenar små och stora matproducenter som tillsammans vill lyfta hantverket och industrin. Festivalen är en regional mötesplats där matintresserade privatpersoner och branschen årligen möts för att driva den gastronomiska utvecklingen framåt. Foodies och matnördar. Små och stora producenter. Kulinariska turister och barnfamiljer. Livsmedels- och restaurangbranschen. Deltar du med ditt företag, din kunskap och dina produkter får du en unik chans att vara med på en mötesplats med flera målgrupper.

MATFESTIVALEN GÄSTAR LAGUNEN

Lagunen

Årets Matfestival kommer att ske på Landskronas nya eventområde Lagunen. Tidpunkten är nu fastställd till lördagen den 6 juli. Matfestivalen ingår som en del i Lagunens sommarprogram och sammanfaller med bronsmatchen i fotbolls-VM som kommer att visas på storbildsskärm från kl 1800. Matfestivalen håller öppet 1100–1700 (obligatoriskt för utställarna), sedan fotboll och fortsatt festival för de som så önskar med underhållning senare på kvällen.

Dryckesutställare

Antalet dryckesutställare är begränsat till max 20 som håller till i det stora restaurangtältet. De håller även några scenframträdande med anknytning till dryck i tältet.

Aktiviteter

På den stora scenen kommer det att vara aktiviteter med anknytning till mat, hållbarhet och framtid. Programmet för detta är inte fastlagt ännu.

Musik spelas från stora scenen mellan aktiviteterna. Även storbildsskärmen utnyttjas för underhållning, reklam och information.

Självklart har vi barnaktiviteter och en smakgata för besökarna.

De utställare som vill vara med på smakgatan ska tillhandahålla 300 smakportioner mot en ersättning av 20 kr/portion.

Entré

I år gör Matfestivalen ett undantag från tidigare år och har gratis entré när vi gästar Lagunen.  De besökare som vill testa smakportionerna på smakgatan betalar 150 kr för ett smakkort om 5 portioner.

Matutställare

Matfestivalen disponerar 30 st 3×3 meters tält med plats för en utställare i varje. Priset är 1500 kronor/utställare.

WiFi kommer att finnas tillgängligt för utställarna, el dras fram till de som behöver mot en kostnad av 400 kr, bord tillhandahålles mot 100 kronor/st.

Skånes Matfestival vill vara ett hållbart evenemang och uppmanar våra utställare att lyfta fram temat hållbarhet.

Marknadsföring

Vi arbetar tillsammans med Landskronas kommunikationsavdelning så vi tror på goda möjligheter att nå ut på ett bra sätt i år, både till skåningar, övriga Sverige och även Danmark. Det innebär att detta är en stor möjlighet för alla utställare att marknadsföra sig och visa vad vi kan och var vi kan besökas.

Avslutning

Skånes Matfestival vill ge västra Skåne en festival i mindre omfattning men med högsta kvalité. Känner du dig manad att utnyttja tillfället och visa vad vi kan, anmäl dig till lilian@skanesmatfestival.se. Vi har begränsat antal utställarplatser, så vi kan inte garantera att alla får plats.

Välkommen till en härlig och händelserik dag på Lagunen!

För mer information kontakta Lilian Albäck

HUVUDSPONSOR
SPONSORER
PARTNERS
MEDIAPARTNERS