För utställare 2020-02-17T10:59:30+00:00

VAR MED OCH SKAPA SKÅNES MATFESTIVAL!

Skånes Matfestival förenar små och stora matproducenter som tillsammans vill lyfta hantverket och industrin. Festivalen är en regional mötesplats där matintresserade privatpersoner och branschen årligen möts för att driva den gastronomiska utvecklingen framåt. Foodies och matnördar. Små och stora producenter. Kulinariska turister och barnfamiljer. Livsmedels- och restaurangbranschen. Deltar du med ditt företag, din kunskap och dina produkter får du en unik chans att vara med på en mötesplats med flera målgrupper.

Inbjudan till årets utställare kommer inom kort

För mer information kontakta Lilian Albäck

HUVUDSPONSOR
SPONSORER
PARTNERS
MEDIAPARTNERS