Köp biljetter

Fisk

Mångfalden av fisk och skaldjur längs Skånes kuster, i åar och sjöar har givit näring och smakupplevelser till både skåningar och utomsocknes i generationer. Nu står vi inför nya utmaningar. Hur kan vi säkra fiskens fortlevnad? Hur kan vi ta tillvara fisken på bättre sätt? Och hur kan vi använda hav, åar och sjöar som odlingslandskap? I det här temaområdet får du möjlighet att träffa människor med stor kunskap om allt som rör fisk.

Här träffar du:

  • Kåseberga Fisk

    All fisk hos Kåseberga Fisk AB röks på gammalt vis med alved och alspån. Vi anser att den godaste smaken och den fina gyllenbruna färgen bäst framkommer då.